logo

Ochrana osobních údajů

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1 ZODPOVĚDNÝ SUBJEKT

Zodpovědná právnická osoba:
ZADOMA security group s.r.o.
Dlouhá 489/36, Lazce, 779 00 Olomouc
Telefon: +420 777 323 359
E-mail: info@zadoma.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů zodpovědného subjektu:
Jiří Stenchlák
ZADOMA security group s.r.o.
E-mail: info@zadoma.cz


1.2 ZÁSADY ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou chráněny na základě právních předpisů. Níže najdete informace o shromažďování osobních údajů na těchto webových stránkách, které jsou přístupné na internetu na adrese https://www.zadoma.cz (dále také jen webové stránky).


1.2.1 ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana vašich osobních údajů na našich webových stránkách je pro nás velice důležitá. Osobní údaje našich uživatelů zpracováváme zásadně jen tehdy, je-li to potřebné pro zajištění funkcí naší webové stránky, jejího obsahu a nabídky našich služeb.


1.2.2 PRÁVNÍ ZÁKLAD

Zpracování osobních údajů probíhá se souhlasem našich uživatelů nebo na základě zákonného povolení.

Vyžadujeme-li souhlas se zpracováním osobních údajů, děje se tak v souladu s ustanovením o zákonnosti zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Pro zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, je právním základem ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. To platí také pro zpracovatelské operace, které jsou nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění některé z právních povinností, které se na nás vztahují, je právní základ ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. V případech, že je zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, slouží jako právní základ ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR.

Je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti či třetí strany, a nemají-li před těmito zájmy přednost zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů, je právní základ pro zpracování údajů ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


1.2.3 VÝMAZ A DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nezávisle na to, že můžete případně svůj souhlas se zpracováním údajů odvolat, zpracováváme a uchováváme vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně potřebnou pro splnění účelů, pro které jsme údaje shromáždili. Údaje, které již nejsou k uvedeným účelům potřebné, pravidelně mažeme. Výmaz se provádí s přihlédnutím ke stávajícím právním předpisům o zákonných lhůtách pro uchovávání údajů a také m.j. k povinnostem vyplývajícím z německého obchodního zákoníku (§ 89b HGB).


1.3 PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Pokud na této webové stránce shromažďujeme resp. zpracováváme vaše osobní údaje, jste ve smyslu nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) subjektem údajů. V tomto případě můžete vůči nám uplatnit právo na přístup (čl. 15 GDPR), právo na opravu (čl. 16 GDPR) a právo na výmaz (čl. 17 GDPR) vašich osobních údajů, právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR) a právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR). Stejně tak máte právo podat stížnost u dozorového úřadu v souladu s čl. 77 GDPR.

V případě, že dochází k automatizovanému rozhodování (včetně profilování), máte navíc právo sdělit nám svůj názor na automatizované rozhodování a nechat u nás provést přezkoumání správnosti tohoto rozhodnutí manuální cestou.


1.4 PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat – a to také e-mailem zaslaným na adresu: info@zadoma.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování na základě dříve uděleného souhlasu.


2 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 POSKYTNUTÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Při každé návštěvě našich webových stránek zpracovává elektronický systém použitého počítače automatizovaně údaje a informace. Přitom se shromažďují tyto údaje: Jméno vašeho poskytovatele internetového připojení, typ a verze prohlížeče, webová stránka, ze které jste nás navštívili, a webové stránky, které navštívíte u nás, včetně času přístupu k serveru.

Tyto logovací soubory neobsahují úplné IP adresy nebo jiné údaje, které by umožňovaly jejich přiřazení k vaší osobě. Získané informace se vyhodnocují ke statistickým účelům a poté se vymažou. Přitom je zachována anonymita konkrétních uživatelů.

Bližší informace o použití cookies najdete zde


2.2 KONTAKTNÍ FORMULÁŘ A E-MAILOVÁ ADRESA

Na našich webových stránkách jsme pro vás připravili kontaktní formulář, který můžete použít, pokud se chcete na nás obrátit elektronickou cestou. Zpracování vašich osobních údajů zadaných do vstupní masky formuláře slouží výlučně k vyřízení vaší záležitosti. Obrátíte-li se na nás e-mailem, je i v tomto případě náš zájem na zpracování vašich údajů oprávněný.

Využijete-li pro navázání kontaktu s námi tuto cestu, předají se nám údaje, které jste vložili do vstupní masky. Tyto údaje uchováváme. Jedná se o následující informace: oslovení, příjmení a jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, informace o tom, co vás zajímá.

Právní základ pro zpracování údajů je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Při odesílání kontaktního formuláře nám udělíte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. K tomu slouží tento text:
"Odesláním tohoto sdělení prohlašuji, že uděluji souhlas s tím, aby mne společnost z uvedeného důvodu jednou kontaktovala a použila přitom moje kontaktní údaje. Tento souhlas mohu kdykoli odvolat s účinností do budoucna – a to e-mailem zaslaným na adresu: info@zadoma.cz."

Stáhnout (12 červenec 2018)
V pořádku

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace